Presentada la nova web de l’ACCO 

L’Autoritat Catalana de Competència (ACCO) és un organisme que té com a missió vetllar pel correcte funcionament competitiu dels mercats a tots els sectors productius de l’economia a Catalunya. Creada el 12 de febrer de 2009, excerceix les funcions derivades del nou marc competencial ampliat que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i es comunica amb el Govern de Catalunya mitjançant el Departament d’Economia i Finances.

Moluanda Factoria Digital, que en el seu dia va realitzar la web del Tribunal Català de Defensa de la Competència, va estar novament l’empresa escollida per al redisseny i desenvolupament de la web del nou organisme, millorant la presentació de la nombrosa informació que l’ACCO posa a disposició de tots els ciutadans.

A la nova web es pot trobar informació sobre l’ACCO, enllaços d’altres autoritats de competència internacionals, informació sobre tràmits, marc normatiu, i també el seguiment de l’activitat sancionadora, amb els informes de les resolucions i les seves respectives revisions jurisdiccionals. S’han millorat també les funcions de consulta del fons bibliotecari de l’ACCO, especialitzat en competència.

En un acte intern, el passat divendres 25 de febrer de 2010, es va fer la presentació de la nova pàgina al President de l’ACCO, Arseni Gibert i Bosch, per part de les persones responsables de la seva elaboració i coordinació, amb l’assistència de Claudi Cervelló, responsable de l’Area d’Innovació i Administració Electrònica del propi Departament d’Economia i Finances, i Montse Líria, coordinadora de producció de Moluanda.

Més informació:

Sobre l’ACCO: http://acco.gencat.cat